Kết quả tìm kiếm :

 • 134.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG16G:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG16G5a7d55b0a7cd2

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16G được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 178.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG20G:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG20G5a7d5b2c3250c

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20G được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 197.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG25GS:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG25GS5a7d5bc57a2c1

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25GS được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 193.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG32GH:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG32GH5a7d5cb6da7cd

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32GH được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 104.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG16W:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG16W5a7d5e3388cdc

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16W được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 134.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG20W:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG20W5a7d5ee501d33

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20W được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 148.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG25WS:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG25WS5a7d5fb09ebe9

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25WS được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 185.000 VND

  Ống PVC Nanoco được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất Châu Âu từ Italy. Hai dây chuyền này là sản phẩm của công ty Amut S.P.C- nhà sản xuất các loại máy móc hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là dây chuyền sản xuất ống PVC hiện đại và có giá trị cao nhất Việt Nam.

  Nhờ sự chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Italy, sản phẩm ống luồn dây PVC mang nhãn hiệu Nanoco có được các tính năng vượt trội như:

  - Cách điện tốt, chống cháy, chống ăn mòn,...

  - Sản phẩm có giá cạnh tranh, phù hợp thị trường Việt Nam.

  - Kích thước đa dạng, chất lượng cao, ổn định theo thời gian.

  *Thông số kỹ thuật của Ống luồn dây điện PVC Nanoco FRG32WH:
  Ống-luồn-dây-điện-PVC-Nanoco-FRG32WH5a7d6df2e54dc

  *Catalogue của Ống luồn dây điện PVC Nanoco:

  catalogue-ong-luon-day-dien-nanoco5a7d563f961f5

  Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20G được cung cấp với giá tốt tại Nhân Đại Thành quận Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0


 • 77.000 VND

  Led trụ đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường, với thiết kế hình tròn nhưng có công suất lớn hơn các lại bóng Led Bulb thông thường, nó thường được ứng dụng để chiếu sáng cho các khu vực có không gian rộng lớn như sân vườn, bãi giữ xe, nhà kho....

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB203/NLB204/NLB206 20W:

   

  - Sử dụng công suất: 20W

  - Tuổi thọ 15.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLB203 ánh sáng vàng 3000K

  + NLB204 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLB206 ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ70mm/H123mm

  LED buld e27 7005bb81f0ca2c38

  Thông số kỹ thuật Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB203/NLB204/NLB206 20W:

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB203-NLB204-NLB206 20W 7005bb81fc351eae

   

  Catolog của đèn Led trụ Nanoco


  catalog LED buld e27 7005bb81f0c9d0a1

   

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB203/NLB204/NLB206 20W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 103.000 VND

  Led trụ đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường, với thiết kế hình tròn nhưng có công suất lớn hơn các lại bóng Led Bulb thông thường, nó thường được ứng dụng để chiếu sáng cho các khu vực có không gian rộng lớn như sân vườn, bãi giữ xe, nhà kho....

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB303/NLB304/NLB306 30W:

   

  - Sử dụng công suất: 30W

  - Tuổi thọ 15.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLB303 ánh sáng vàng 3000K

  + NLB304 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLB306 ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ80mm/H141mm

  LED buld e27 7005bb81f0ca2c38

  Thông số kỹ thuật Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB303/NLB304/NLB306 30W:

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB303-NLB304-NLB306 40W 7005bb836d258e0c

   

  Catolog của đèn Led trụ Nanoco


  catalog LED buld e27 7005bb81f0c9d0a1

   

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB303/NLB304/NLB306 30W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 143.000 VND

  Led trụ đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường, với thiết kế hình tròn nhưng có công suất lớn hơn các lại bóng Led Bulb thông thường, nó thường được ứng dụng để chiếu sáng cho các khu vực có không gian rộng lớn như sân vườn, bãi giữ xe, nhà kho....

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB403/NLB404/NLB406 40W:

   

  - Sử dụng công suất: 40W

  - Tuổi thọ 15.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLB403 ánh sáng vàng 3000K

  + NLB404 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLB406 ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ100mm/H168mm

  LED buld e27 7005bb81f0ca2c38

  Thông số kỹ thuật Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB403/NLB404/NLB406 40W:

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB403-NLB404-NLB406 40W 7005bb836e45c9e6

   

  Catolog của đèn Led trụ Nanoco


  catalog LED buld e27 7005bb81f0c9d0a1

   

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB403/NLB404/NLB406 40W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 198.000 VND

  Led trụ đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường, với thiết kế hình tròn nhưng có công suất lớn hơn các lại bóng Led Bulb thông thường, nó thường được ứng dụng để chiếu sáng cho các khu vực có không gian rộng lớn như sân vườn, bãi giữ xe, nhà kho....

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB503/NLB504/NLB506 50W:

   

  - Sử dụng công suất: 50W

  - Tuổi thọ 15.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLB503 ánh sáng vàng 3000K

  + NLB504 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLB506 ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ118mm/H194mm

  LED buld e27 7005bb81f0ca2c38

  Thông số kỹ thuật Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB503/NLB504/NLB506 50W:

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB503-NLB504-NLB506 50W 7005bb836725b97d

   

  Catolog của đèn Led trụ Nanoco


  catalog LED buld e27 7005bb81f0c9d0a1

   

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB503/NLB504/NLB506 50W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 248.000 VND

  Led trụ đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường, với thiết kế hình tròn nhưng có công suất lớn hơn các lại bóng Led Bulb thông thường, nó thường được ứng dụng để chiếu sáng cho các khu vực có không gian rộng lớn như sân vườn, bãi giữ xe, nhà kho....

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB603/NLB604/NLB606 60W:

   

  - Sử dụng công suất: 60W

  - Tuổi thọ 15.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLB603 ánh sáng vàng 3000K

  + NLB604 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLB606 ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ138mm/H222mm

  LED buld e27 7005bb81f0ca2c38

  Thông số kỹ thuật Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB603/NLB604/NLB606 60W:

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB603-NLB604-NLB606 60W 7005bb83adc77b11

   

  Catolog của đèn Led trụ Nanoco


  catalog LED buld e27 7005bb81f0c9d0a1

   

  Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB603/NLB604/NLB606 60W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 121.000 VND

  Tính năng nổi bật của  Đèn pha Led Nanoco NLF1103/NLF1104/NLF1106 10W:

  - Công suất: 10W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLF1103 ánh sáng vàng 3000K

  + NLF1104 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLF1106 ánh sáng trắng 6000K

  - Đóng gói 12 cái/thùng.

  LED Flood Light 7005bbc1de3a92da

   

  Thông số kỹ thuật Đèn pha Led Nanoco NLF1103/NLF1104/NLF1106 10W:

  Đèn pha Led Nanoco NLF1103-NLF1104-NLF1106 10W 7005bbc1df88f6b4

   

  Catolog của đèn Đèn pha Led Nanoco NLF1103/NLF1104/NLF1106 10W


  catolog đèn led pha 7005bbc1de3a6373

   

  Đèn pha Led Nanoco NLF1103/NLF1104/NLF1106 10W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

  http://www.nhandaithanh.vn/cac-loai-den-led/den-pha-led-nanoco-nlf1103-nlf1104-nlf1106-10w.php
 • 165.000 VND

  Tính năng nổi bật của  Đèn pha Led Nanoco NLF1203/NLF1204/NLF1206 20W:

  - Công suất: 20W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLF1203 ánh sáng vàng 3000K

  + NLF1204 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLF1206 ánh sáng trắng 6000K

  - Đóng gói 12 cái/thùng.

  LED Flood Light 7005bbc1de3a92da

   

  Thông số kỹ thuật Đèn pha Led Nanoco NLF1203/NLF1204/NLF1206 20W:

  Đèn pha Led Nanoco NLF1203-NLF1204-NLF1206 20W 7005bbc2306c95ad

   

  Catolog của đèn Đèn pha Led Nanoco NLF1203/NLF1204/NLF1206 20W


  catolog đèn led pha 7005bbc1de3a6373

   

  Đèn pha Led Nanoco NLF1203/NLF1204/NLF1206 20W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 242.000 VND

  Tính năng nổi bật của  Đèn pha Led Nanoco NLF1303/NLF1304/NLF1306 30W:

  - Công suất: 30W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLF1303 ánh sáng vàng 3000K

  + NLF1304 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLF1306 ánh sáng trắng 6000K

  - Đóng gói 12 cái/thùng.

  LED Flood Light 7005bbc1de3a92da

   

  Thông số kỹ thuật Đèn pha Led Nanoco NLF1303/NLF1304/NLF1306 30W:

  Đèn pha Led Nanoco NLF1303-NLF1304-NLF1306 30W 7005bbc278c068dc

   

  Catolog của đèn Đèn pha Led Nanoco NLF1303/NLF1304/NLF1306 30W


  catolog đèn led pha 7005bbc1de3a6373

   

  Đèn pha Led Nanoco NLF1303/NLF1304/NLF1306 30W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 369.000 VND

  Tính năng nổi bật của  Đèn pha Led Nanoco NLF1503/NLF1504/NLF1506 50W:

  - Công suất: 50W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra80.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NLF1503 ánh sáng vàng 3000K

  + NLF1504 ánh sáng trung tính 4000K

  + NLF1506 ánh sáng trắng 6000K

  - Đóng gói 6 cái/thùng.

  LED Flood Light 7005bbc1de3a92da

   

  Thông số kỹ thuật Đèn pha Led Nanoco NLF1503/NLF1504/NLF1506 50W:

  Đèn pha Led Nanoco NLF1503-NLF1504-NLF1506 50W 6805bbc2b25882fc

   

  Catolog của đèn Đèn pha Led Nanoco NLF1503/NLF1504/NLF1506 50W


  catolog đèn led pha 7005bbc1de3a6373

   

  Đèn pha Led Nanoco NLF1503/NLF1504/NLF1506 50W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 2.520.000 VND

  Đèn Led dây Nanoco NST1202/NST1206 8W được làm từ chất liệu nhựa PVC Anti-UV với độ bền cao. Chất liệu nhựa cao cấp cho phép sử dụng dây ở nhiều hình dạng bất kỳ mà không sợ hư hỏng. Màu sắc đa dạng

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led dây Nanoco NST1202/NST1206 8W:

   

  - Được làm từ chất liệu nhựa PVC với độ bền cao cho phép sử dụng ở nhiều hình dạng bất kỳ

  - Số lượng chip lên đến 120 chip Led/m vằ góc chiếu lên đến 120 độ cho ánh sáng đều và đẹp

  - Mức độ bảo vệ IP65 đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng tránh trường hợp chập cháy gây nguy hiểm.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NST1202 Ánh sáng vàng 2700K

  + NST1206 Ánh sáng trắng 6000K

  - Chiều dài cuộn dây 50m/cuộn

  đèn led dây 7005bbefe0362148

  * Lưu ý: khách lấy tối thiểu 2m/đơn

  Khách hàng lấy 1 cuộn 50m sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện gồm: 2 chân cắm nguồn NST-P, 2 nẹp gắn tường NST-C, 1 nút bít NST-E, 1 khớp nối giữa NST-MC, 1 drive nguồn NST-PC.

  thông số phụ kiện 7005bbefe03626c9

   

  Thông số kỹ thuật Đèn Led dây Nanoco NST1202/NST1206 8W:

  Đèn Led dây Panasonic NST1202-NST1206 8W 7005bbefe036247e

   

  Catolog của đèn Led dây và phụ kiện


  catalog đèn led dây 7005bbefe035df02

   

  Đèn Led dây Nanoco NST1202/NST1206 8W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 2.709.000 VND

  Đèn Led dây Nanoco NST120R/NST120G/NST120B 9W được làm từ chất liệu nhựa PVC Anti-UV với độ bền cao. Chất liệu nhựa cao cấp cho phép sử dụng dây ở nhiều hình dạng bất kỳ mà không sợ hư hỏng. Màu sắc đa dạng

  Tính năng nổi bật của  Đèn Led dây Nanoco NST120R/NST120G/NST120B 9W:

  - Được làm từ chất liệu nhựa PVC với độ bền cao cho phép sử dụng ở nhiều hình dạng bất kỳ

  - Số lượng chip lên đến 120 chip Led/m vằ góc chiếu lên đến 120 độ cho ánh sáng đều và đẹp

  - Mức độ bảo vệ IP65 đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng tránh trường hợp chập cháy gây nguy hiểm.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NST120R ánh sáng đỏ

  + NST120G ánh sáng xanh lục

  + NST120B ánh sáng xanh dương

  - Chiều dài cuộn dây 50m/cuộn

  đèn led dây 7005bbefe0362148

  * Lưu ý: khách lấy tối thiểu 2m/đơn

  Khách hàng lấy 1 cuộn 50m sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện gồm: 2 chân cắm nguồn NST-P, 2 nẹp gắn tường NST-C, 1 nút bít NST-E, 1 khớp nối giữa NST-MC, 1 drive nguồn NST-PC.

  thông số phụ kiện 7005bbefe03626c9

   

  Thông số kỹ thuật Đèn Led dây Nanoco NST120R/NST120G/NST120B 9W:

  Đèn Led dây Panasonic NST120R-NST120G-NST120B 9W 7005bbf001479337

   

  Catolog của đèn Led dây và phụ kiện


  catalog đèn led dây 7005bbefe035df02

   

  Đèn Led dây Nanoco NST120R/NST120G/NST120B 9W đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 137.000 VND

  Tính năng nổi bật của Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL063R/NPL064R/NPL066R:

   

  - Chất liệu: khung đèn kim loại, chóa đèn nhựa. Góc chiếu lên đến 120°

  - Công suất: 6W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra70.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NPL063R - 360lm - ánh sáng vàng 3000K

  + NPL064R - 400lm - ánh sáng trung tính 4000K

  + NPL066R - 420lm -  ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ120mm/H38mm

  NPL R mo phong 7005bc15651a9405

  Thông số kỹ thuật Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL063R/NPL064R/NPL066R:

  Đèn Led Panel ốp trần nổi Nanoco NPL063R-NPL064R-NPL066R 7005bc15651a8f63

   

  Catolog Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco


  Bang-gia đèn led ốp trần nổi 7005bc15651a6b7b

   

  Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL063R/NPL064R/NPL066R đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 193.000 VND

  Tính năng nổi bật của Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL123R/NPL124R/NPL126R:

   

  - Chất liệu: khung đèn kim loại, chóa đèn nhựa. Góc chiếu lên đến 120°

  - Công suất: 12W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra70.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NPL123R - 800lm - ánh sáng vàng 3000K

  + NPL124R - 820lm - ánh sáng trung tính 4000K

  + NPL126R - 840lm -  ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ170mm/H38mm

   

  NPL R mo phong 7005bc15651a9405

  Thông số kỹ thuật Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL123R/NPL124R/NPL126R:

  Đèn Led Panel ốp trần nổi Nanoco NPL123R-NPL124R-NPL126R 7005bc15d65885ef

   

  Catolog Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco


  Bang-gia đèn led ốp trần nổi 7005bc15651a6b7b

   

  Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL123R/NPL124R/NPL126R đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 256.000 VND

  Tính năng nổi bật của Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL183R/NPL184R/NPL186R:

   

  - Chất liệu: khung đèn kim loại, chóa đèn nhựa. Góc chiếu lên đến 120°

  - Công suất: 18W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra70.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NPL183R - 1170lm - ánh sáng vàng 3000K

  + NPL184R - 1250lm - ánh sáng trung tính 4000K

  + NPL186R - 1300lm -  ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ225mm/H38mm

   

   

  NPL R mo phong 7005bc15651a9405

  Thông số kỹ thuật Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL183R/NPL184R/NPL186R:

  Đèn Led Panel ốp trần nổi Nanoco NPL183R-NPL184R-NPL186R 7005bc15f9d2dd69

   

  Catolog Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco


  Bang-gia đèn led ốp trần nổi 7005bc15651a6b7b

   

  Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL183R/NPL184R/NPL186R đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0

 • 352.000 VND

  Tính năng nổi bật của Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL243R/NPL244R/NPL246R:

   

  - Chất liệu: khung đèn kim loại, chóa đèn nhựa. Góc chiếu lên đến 120°

  - Công suất: 24W-220V

  - Tuổi thọ 25.000 giờ.

  - Chỉ số hoàn màu Ra70.

  - Màu sắc ánh sáng:

  + NPL243R - 1500lm - ánh sáng vàng 3000K

  + NPL244R - 1550lm - ánh sáng trung tính 4000K

  + NPL246R - 1700lm -  ánh sáng trắng 6500K

  - Kích thước: ϕ300mm/H38mm

   

   

   

  NPL R mo phong 7005bc15651a9405

  Thông số kỹ thuật Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL243R/NPL244R/NPL246R:

  Đèn Led Panel ốp trần nổi Nanoco NPL243R-NPL244R-NPL246R 7005bc16111d7da8

   

  Catolog Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco


  Bang-gia đèn led ốp trần nổi 7005bc15651a6b7b

   

  Đèn Led panel ốp trần nổi Nanoco NPL243R/NPL244R/NPL246R đang được cung cấp tại Nhân Đại Thành với giá tốt tại khu vực Gò Vấp TPHCM.

  Cam kết khách hàng Giao hàng tận nơi

  Thanh toán khi nhận hàng Phương thức đặt hàng

  gioithieucongty54211a687441enhung hoai nghi thuong gap cua khach hang khi mua sam online54211a68753b0